A2media
Annonseselgerne som graver etter gull i fag- og nisjemedier

Magasiner

Anleggsmaskinen

Fagbladet for maskinentrepenørbransjen i Norge. Via Anleggsmaskinen når en 22 000 lesere innen maskinentrepenørbransjen, inkludert ca. 2 000 medlemsbedrifter i Maskinentrepenørenes Forbund (MEF).

Se mer

Ambulanseforum

Ambulanseforum er Norges eneste fagtidsskrift for prehospital akuttmedisin. Tidsskriftet har eksistert siden 1975 og har et opplag på 2 700 eksemplarer.

Se mer

Barnehagefolk

Barnehagefolk - tidsskriftet for og av barnehagefolket. Barnehagefolk er forumet for kunnskapsdeling, erfarings- og meningsutveksling. 

Se mer

Brann & Sikkerhet

Norges største fagblad innen brann og sikkerhet. Norsk brannvernforening er utgiver av Brann & Sikkerhet som distribueres ut i et opplag på 4 980 ex. 

Se mer

Byggmesteren

Byggmesteren er mesternes eget fagblad som utgis av Byggmesterforbundet. Bladet konsentrerer seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt - småhus og bygging med tre spesielt.
Målgruppen for bladet er: Bygg og tømrermestre, entreprenører, tømrere og snekkere samt medlemmer i Byggmesterforbundet. Arkitekter og ingeniører vil også finne mye aktuelt lesestoff i Byggmesteren.

Se mer

Dagligvarehandelen

Dagligvarehandelen - bransjens viktigste, og mest leste informasjonskilde! Er det viktig – er det her! Hele 86% av leserne ser på annonser i Dagligvarehandelen som nyttig informasjon! Her treffer dere som annonsør ledere i dagligvare detalj og kiosk/bensin/service. 

Se mer

Fargemagasinet

Fargemagasinet - fagbladet for alle som jobber med farger og interiør. Opplag på 5 000 ex og 20 000 lesere totalt. Dette er det eneste rene fagtidsskriftet for alle som arbeider i farge- og interiørbransjen. 

Se mer

Fjell & Vidde

Fjell og vidde - Norges største friluftsmagasin! Fjell og Vidde gis ut av Den Norske Turistforening (DNT), og har 6 utgaver i året pluss en årbok. Bladet skal blant annet inspirere flest mulig til å komme seg ut på tur, øke engasjement for natur/friluft, belyse helsemessig effekt ved fysisk aktivitet og veilede om bruk og kjøp av klær og utstyr.

Se mer

Flynytt

Flynytt - fagbladet for flygere og luftsportinteresserte! Bladet utgis av Norges Luftsportforbund, og har som formål å fremme interesse for flyging og luftsport. Leses av flygere i sivil-, kommersiell-, privat-, og militær luftfart, mikroflygere, flyeiere og luftfartsmyndigheter samt fly- og luftsportentusiaster. 

Se mer

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten - landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter i Norge! Fysioterapeuten kommer ut med 9 nummer i året og sendes ut til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og til en del abonnenter. 

Se mer

Gartneryrket

Gartneryrket - det eneste fagbladet innenfor den grønne sektor i Norge.Her blir dere som annonsør gjort synlig for produsentene av planter, blomster, trær, frukt, bær, grønnsaker og poteter. 

Se mer

Helse, Medisin, Teknologi

HMT er et fagtidsskrift som retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonshelsetjenesten.

Se mer

Hvem er Hvem

Magasinet gir en oversikt over hovedkontorer og kjeder i de sentrale grupperingene i dagligvare detalj i Norge og Norden, samt de viktigste aktørene i kiosk-, bensin- og servicemarkedet i Norge.

Se mer

Idrett & Anlegg

Idrett & Anlegg - fagbladet som skriver om idrettspolitikk og idrettsanlegg og som er en informasjonskanal for alle som planlegger, bygger eller drifter ulike idrettsanlegg i Norge.

Se mer

IFI Prosjekt

Spesialmagasin som utgis av Inspirasjonskontoret for Farge og Interiør (IFI). Målet med publikasjonen er å vise variasjoner og muligheter ved rehabilitering og nybygg.

Se mer

Inspirasjon Rom for Rom

Utgis av Informasjonskontoret for Farge og Interiør (IFI) og trykkes i et opplag på hele 300 000 eksemplarer! Inspirasjon Rom for Rom blir distribuert via 750 farge- og interiørbutikker samt de store byggvarehusene. Deles i tillegg aktivt ut til besøkende på Bygg Reis Deg og Gjør Din Bolig Bedre-messene rundt omkring i Norge.

Se mer

Kjemi

Kjemi -  fagtidsskriftet for ale innenfor kjemi og kjemiteknikk, fra forskning til produksjon. Distribueres 6 ganger i året til blant annet kjemikere, kjemiingeniører, biokjemikere, bioingeniører, metallurger, bergingeniører, forskere og kjemilærere.

Se mer

Kjøttbransjen

Kjøttbransjen - fagbladet der en når beslutningstagerne innen den private kjøttbransjen i Norge! Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Totalt opplag på 1 800 ex. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Se mer

Kjøtt & Eggprodusenten

Kjøtt & Eggprodusenten - et produsent / bondeblad som distribueres rett i postkassa til 10 000 bønder i Norge! Bladet utgis av Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) 4 ganger i året og har som formål å knytte bøndene tettere til privat slakteribransje.

Se mer

Navigare

Navigare - utgis av Sjøfartsdirektoratet og er et effektivt annonseorgan for deg som vil nå ut til den maritime næringen med ditt reklamebudskap.

Se mer

Norsk Farmaceutisk Tidskrift

Norsk Farmaceutisk Tidskrift - tidsskriftet der du når farmasøytene i Norge! Distribueres til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening, dvs. til farmasøyter innen apotek, farmasøytiske avdelinger, farmasøytisk industri, handel og engros, offentlig virksomhet, undervisning og forskning. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Se mer

park & anlegg

park & anlegg - har som mål å være en informasjons- og kommunikasjonskanal for utøvere i fagene innenfor bransjen, mellom de som planlegger, de som bygger, de som vedlikeholder og de som produserer til grøntanlegg. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Se mer

Skog

Skog - når ut til hele 35 000 medlemmer i Norsk Skogeiersamvirke og har hele 90 000 lesere. SKOG er med det Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentrepenører i Norge! Her når du som annonsør lojale og kjøpesterke lesere som bruker lang tid på bladet. Bladet er medlem av Fagpressen. 

 

Se mer

Treindustrien

Treindustrien - unikt nyhetsforum for bransjen! Treindustrien leverer ferskt bransjestoff 6 ganger i året. Bladet retter seg mot hele den trebearbeidende industrien, samt omsetningsleddene. Vi skriver om det siste som skjer i bedrifter, produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål. Aktuelle messer, forskning og utvikling blir også viet stor oppmerksomhet. Kort sagt: Bransjestoff om og for treindustrien. 

Se mer

Verktøykassa

Verktøykassa - et magasin som skal bidra til å gi inspirasjon og ideeer til pedagogisk arbeid med barnehagebarn. Innholdet spenner fra de helt konkrete idèene som kan gjennomføres umiddelbart, til innspill som inspirerer personalet til å videreutvikle idèer. Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 3 500 ex. 

Se mer

Din Lokale Hytteguide

Se mer
1/26

Websider

Anleggsmaskinen.no

anleggsmaskinen.no er anleggsbransjens egen nettside, hvor nyhetsstoff oppdateres fortløpende! Anleggsmaskinen.no har 30 000 lesere og 45 000 sidevisninger pr. måned (tall fra Google Analytics)

Se mer

Bransjeoversikten

Her er du som annonsør søkbar via fagbladets nettside! Siden er søkemotoroptimalisert for Google. Her føres alle firmaopplysninger opp, pressemeldinger publiseres og her er en søkbar på de 5 viktigste produktene firmaet tilbyr

Se mer

DNT

DNT er nettstedet for friluftsinteresserte mennesker i hele landet. Dette er blant de største friluftslivsportalene i Norge.

Se mer

Flynytt

Flynytt er nettstedet for luftsport og luftfart og som utgis av Norges Luftsportsforbund. Ønsker du å kommunisere direkte med flyinteresserte digitalt, så er dette den riktige kanalen! Flynytt.no har 5 500 unike besøkende pr. måned – alle med fly som sin store hobby! 
Se mer

fysioterapeuten

fysioterapeuten.no oppdateres nesten daglig, og alle nettsaker spres også på Facebook og Twitter. Antall besøk på nettsiden øker stadig, og er nå oppe i 28 000 besøkende og 52 000 sidevisninger pr måned. Det samme gjelder "likes" på Facebook, som nå er oppe i ca 8 500. 

Se mer

Gartneryrket

gartneryrket.no er portalen hvor dere treffer Norges produsenter av blomster, planter, frukt, bær, grønnsaker og poteter. 
Her blir dere synlig for både de som dyrker i veksthus, planteskoler og på friland. 
Begrenset med plass for banner. Kun 15 plasser til salgs hver måned. 

Se mer

Ifi, oppussing

ifi.no er Norges største portal for oppussing som gir ideer og inspirasjon til fornyelse og oppussing av hus og bolig. Portalen har hele 135 000 unike besøkende i måneden, og 73% av disse planlegger oppussing! 76,1% sier at ifi.no er det foretrukne valget når de leter etter oppussingsrelatert informasjon. Med andre ord en spennende målgruppe å kommunisere mot om du har produkter til hus og bolig! 

Se mer

Kjøttbransjen, KLF

KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund) tilbyr her en digital mulighet til å nå beslutningstagerne innen den private delen av kjøttbransjen i Norge på www.kjottbransjen.no. 

Se mer

park & anlegg

parkoganlegg.no er portalen hvor Norges anleggsgartnere, landskapsarkitekter, landskapsingeniører, trepleiere, de ansvarlige for uteanlegg hos kommunene som kirkegårder, parker, idrettsanlegg holder seg oppdatert. 

Se mer

Ut.no, friluftsportal,

ut.no har i snitt 2 600 000 sidevisninger og 230 000 unike besøkende pr. måned, og er med det Norges største portal mot aktive og friluftinteresserte mennesker! Websiden er en tjeneste fra Den Norske Turistforening. Her finnes mer enn 12 100 turforslag og ca. 1 230 hytter og overnattingssteder over hele landet. Hele 900 000 steder i Norge kan søkes fram! 

Se mer

ambulanseforum.no

ambulanseforum.no har ca. 14 000 unike brukere og 20 000 sidevisninger pr. måned. Her kommer det daglig nyheter innen prehospital akuttmedisin. Ifølge leserundersøkelsen utført av Norfakta sier 75% av leserne at ambulanseforum.no har aktuelle saker for dem i deres hverdag!

Se mer

trenytt.no

Trenytt.no er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff. Nettsidens oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Se mer
1/12