Magasiner

 • Ambulanseforum -

  Ambulanseforum er Norges eneste fagtidsskrift for prehospital akuttmedisin. Tidsskriftet har eksistert siden 1975 og har et opplag på 2 700 eksemplarer.

  Som annonsør i Ambulanseforum nås de fleste som jobber i ambulanseyrket. I tillegg har to av tre ambulansestasjoner abonnement.

  Leserundersøkelse utført av Norfakta (2016) sier blant annet at 88% leser alle utgaver gjennom året og at 80% mener Ambulanseforum er et nyttig blad for å tilegne seg fagkunnskap.

  Klikk på forsiden til venstre for å få utfyllende informasjon om tidsskriftet Ambulanseforum. For annonsering - ta kontakt med:

 • Anleggsmaskinen -

  fagbladet for maskinentrepenørbransjen i Norge. Via Anleggsmaskinen når en 22 000 lesere innen maskinentrepenørbransjen, inkludert ca. 2 000 medlemsbedrifter i Maskinentrepenørenes Forbund (MEF). Din annonse her når direkte til beslutningstagerne innen bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning. Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet innen bransjen.

  Frekvens: 10 ganger i året Opplag: 7.600 ex. Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om Anleggsmaskinen. For annonsering - ta kontakt med:

 • Barnehagefolk - tidsskriftet for og av barnehagefolket. Barnehagefolk er forumet for kunnskapsdeling, erfarings- og meningsutveksling. Redaksjonelt fremstår bladet meget troverdig og mange av artiklene her blir benyttet som pensum i førskolelærerutdanningen på høgskolenivå Frekvens:4 ganger pr. år Opplag: 4.200 Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om Barnehagefolk. For annonsering - ta kontakt med:
 • Brann & Sikkerhet - Norges største fagblad innen brann og sikkerhet Norsk brannvernforening er utgiver av Brann & Sikkerhet som distribueres ut i et opplag på 4 980 ex. Med sine 46000 lesere er fagbladet Norges største innen dette segmentet og når ut til beslutningstagerne innen fagområdet i ulike offentlige og private sektorer. Bladet skal informere om brann og brannforebyggende muligheter samt formidle stoff om sikkerhet i industri og næringsliv. Frekvens: 8 ganger pr. år Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om Brann og Sikkerhet! For annonsering - ta kontakt med:
 • Dagligvarehandelen - bransjens viktigste, og mest leste informasjonskilde! Er det viktig – er det her! Hele 86% av leserne ser på annonser i Dagligvarehandelen som nyttig informasjon!* Her treffer dere som annonsør ledere i dagligvare detalj og kiosk/bensin/service.Inneholder temaer, minitemaer, dagligvarefasiten, hvem er hvem 75% av dagligvarekjøpmennene leser Dagligvarehandelen ukentlig*. Sendes hver uke ut til dagligvarebutikkene, spesialforretningene, kiosker, bensinstasjoner, helsekost og kjedekontorer. Publikasjonen har 71 000* lesere hver uke! 5,5 lesere pr. utgave i dagligvare detalj *(tall merket med * er hentet fra MMI). Klikk på forsiden til venstre for å hente mer utfyllende informasjon om Dagligvarehandelen. For annonsering, ta kontakt med:
 • Fargemagasinet -

  fagbladet for alle som jobber med farger og interiør. Opplag på 5 000 ex og 20 000 lesere totalt. Dette er det eneste rene fagtidsskriftet for alle som arbeider i farge- og interiørbransjen. Som annonsør når en her ut til ledelse og ansatte innen fargehandel, byggevare, interiørforretninger, arkitekt og interiørarkitekter samt leverandør- og produsentleddet. For deg som vil kommunisere med innkjøperne til kjeder/butikker, og de som sørger for at varene selges ut av de samme forretninger, er Fargemagasinet et uvurdelig verktøy! Klikk på forsiden til venstre for å hente mer utfyllende informasjon om Fargemagasinet.

  Ønsker du å lese en utgave av Fargemagasinet? Trykk på denne linken her

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Fjell og vidde - Norges største friluftsmagasin! Fjell og Vidde gis ut av Den Norske Turistforening (DNT), og har 6 utgaver i året pluss en årbok. Bladet skal blant annet inspirere flest mulig til å komme seg ut på tur, øke engasjement for natur/friluft, belyse helsemessig effekt ved fysisk aktivitet og veilede om bruk og kjøp av klær og utstyr. Via Fjell og Vidde når du som annonsør ut i et opplag på 168 068 ex. og til 359 000 lesere. Annonsen blir eksponert hele 923 000 ganger! (tall fra TNS Gallup 2016) Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplanen.. For annonsering - ta kontakt med:
 • Flynytt - fagbladet for flygere og luftsportinteresserte! Bladet utgis av Norges Luftsportforbund, og har som formål å fremme interesse for flyging og luftsport. Leses av flygere i sivil-, kommersiell-, privat-, og militær luftfart, mikroflygere, flyeiere og luftfartsmyndigheter samt fly- og luftsportentusiaster. Flynytt distribueres til abonnenter og gjennom løssalg. Bladet er medlem av Den norske fagpresses forening. Opplag: 4 711 ex Frekvens: 6 utgaver pr. år Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om Flynytt. For annonsering - ta kontakt med:
 • Fysioterapeuten -

  landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter i Norge! Fysioterapeuten kommer ut med 9 nummer i året og sendes ut til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og til en del abonnenter. Opplaget er på 9 373 ex. Fysioterapeutens mål er å bidra til faglig utvikling ved å sette søkelyset på faglige og politiske spørsmål som berører yrkesgruppen. Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om Fysioterapeuten.

   

  Ønsker du å lese en utgave av Fysioterapeuten? Trykk på denne linken her

   

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Gartneryrket -

  det eneste fagbladet innenfor den grønne sektor i Norge.Her blir dere som annonsør gjort synlig for produsentene av planter, blomster, trær, frukt, bær, grønnsaker og poteter. Gartneryrket blir utgitt av Norsk Gartnerforbund, har 12 utgivelser pr. år. Bladet er medlem av Fagpressen. Gartneryrket har som målsetning å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplan på Gartneryrket.

   

  Ønsker du å lese en utgave av Gartneryrket? Trykk på denne linken her

   

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Helse, Medisin, Teknologi - HMT er et fagtidsskrift som retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonshelsetjenesten. HMT er en god annonsekanal mot innkjøpsansvarlige på sykehus, fagpersonell innen administrasjon og ledelse, ansatte i primær- og institusjonshelsetjenesten, fagpersonell i sykehusenes medisintekniske avdelinger, serviceingeniører og fagpersonell innen røntgendiagnostikk. For annonsering - ta kontakt med:
 • Hvem er Hvem - et magasin i A4 format som distribueres med Dagligvarehandelen en gang i året. Magasinet gir en oversikt over hovedkontorer og kjeder i de sentrale grupperingene i dagligvare detalj i Norge og Norden, samt de viktigste aktørene i kiosk-, bensin- og servicemarkedet i Norge. Klikk på forsiden for å laste ned medieplan med utfyllende informasjon. For annonsering, ta kontakt med:
 • Idrett & Anlegg - fagbladet som skriver om idrettspolitikk og idrettsanlegg og en informasjonskanal for alle som planlegger, bygger eller drifter ulike idrettsanlegg i Norge. Leseren er alle landets idrettsråd, ledere i idrettslag samt ansatte i kommuner, fylke og stat. Som annonsør treffer du i stor grad beslutningstagerne av innkjøp. Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om Idrett & Anlegg. For annonsering - ta kontakt med:
 • IFI Prosjekt -

  Spesialmagasin som utgis av Inspirasjonskontoret for Farge og Interiør (IFI). Målet med publikasjonen er å vise variasjoner og muligheter ved rehabilitering og nybygg. Målgruppe er arkitekter og entrepenører. Frekvens: 1 ganger pr. år Opplag: 7 000 ex. Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om IFI Prosjekt.

  Ønsker du å lese en utgave av Ifi Prosjekt? Trykk på denne linken her

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Inspirasjon -

  Utgis av Inspirasjonskontoret for Farge og Interiør (IFI) og trykkes i et opplag på hele 300 000 eksemplarer! Inspirasjon blir distribuert via 750 farge- og interiørbutikker samt de store byggvarehusene. Deles i tillegg aktivt ut til besøkende på Bygg Reis Deg og Gjør Din Bolig Bedre-messene rundt omkring i Norge. Her når en med andre ord en målgruppe som er genuint interessert i oppussing og som allerede er i kjøpsmodus! Frekvens: 1 gang pr. år Klikk på forsiden til venstre for å lese mer om Inspirasjon.

  Ønsker du å lese en utgave av Inspirasjon? Trykk på denne linken her

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Kjemi -  fagtidsskriftet for ale innenfor kjemi og kjemiteknikk, fra forskning til produksjon. Distribueres 6 ganger i året til blant annet kjemikere, kjemiingeniører, biokjemikere, bioingeniører, metallurger, bergingeniører, forskere og kjemilærere. Kjemi er organ for Norsk Kjemisk Selskap og kjemiingeniører tilsluttet TEKNA og Norges Ingeniørorganisasjon (NITO). Tidsskriftet kan også leses digitalt på www.kjemidigital.no. Klikk på forsiden for utfyllende informasjon om Kjemi. For annonsering, ta kontakt med:
 • Kjøttbransjen -

  fagbladet der en når beslutningstagerne innen den private kjøttbransjen i Norge! Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Totalt opplag på 1 800 ex. Bladet er medlem av Fagpressen. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplan med utfyllende informasjon om Kjøttbransjen.

   

  Ønsker du å lese en utgave av Kjøtt Bransjen? Trykk på denne linken her

   

  For annonsering - ta kontakt med:

Kjøtt & Eggprodusenten
 • Kjøtt & Eggprodusenten -

   et produsent / bondeblad som distribueres rett i postkassa til 10 000 bønder i Norge! Bladet utgis av Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) 4 ganger i året, og har som formål å knytte bøndene tettere til privat slakteribransje. Som annonsør når du ut til bønder som leverer slakt til frittstående slakterier rundt om i hele landet. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplan med utfyllende informasjon om Kjøtt & Eggprodusenten.

   

  Ønsker du å lese en utgave av Kjøtt og Eggprodusenten? Trykk på denne linken her

   

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Norsk Farmaceutisk Tidskrift - tidsskriftet der du når farmasøytene i Norge! Distribueres til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening, dvs. til farmasøyter innen apotek, farmasøytiske avdelinger, farmasøytisk industri, handel og engros, offentlig virksomhet, undervisning og forskning. Bladet er medlem av Fagpressen. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplan med utfyllende informasjon om Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. For annonsering - ta kontakt med:
 • park & anlegg -

  har som mål å være en informasjons- og kommunikasjonskanal for utøvere i fagene innenfor bransjen, mellom de som planlegger, de som bygger, de som vedlikeholder og de som produserer til grøntanlegg. Bladet er medlem av Fagpressen. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplanen med utfyllende informasjon om park & anlegg - bladet som er grøntanleggsektorens samlingspunkt.

   

  Ønsker du å lese en utgave av Park & Anlegg? Trykk på denne linken her

   

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Skog -

  når ut til hele 35 000 medlemmer i Norsk Skogeiersamvirke og har hele 90 000 lesere. SKOG er med det Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentrepenører i Norge! Her når du som annonsør lojale og kjøpesterke lesere som bruker lang tid på bladet. Bladet er medlem av Fagpressen. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplan med utfyllende informasjon på magasinet Skog.

  Ønsker du å lese en utgave av Skog? Trykk på denne linken her

  For annonsering - ta kontakt med:

 • Treindustrien - unikt nyhetsforum for bransjen! Treindustrien leverer ferskt bransjestoff 6 ganger i året. Bladet retter seg mot hele den trebearbeidende industrien, samt omsetningsleddene. Vi skriver om det siste som skjer i bedrifter, produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål. Aktuelle messer, forskning og utvikling blir også viet stor oppmerksomhet. Kort sagt: Bransjestoff om og for treindustrien. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplan med utfyllende informasjon om Treindustrien. For annonsering - ta kontakt med:
 • Verktøykassa - et magasin som skal bidra til å gi inspirasjon og ideeer til pedagogisk arbeid med barnehagebarn. Innholdet spenner fra de helt konkrete idèene som kan gjennomføres umiddelbart, til innspill som inspirerer personalet til å videreutvikle idèer. Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 3 500 ex. Klikk på forsiden til venstre for å laste ned medieplan med utfyllende informasjon om Verktøykassa. For annonsering - ta kontakt med: