Hvorfor benytte A2media som samarbeidspartner?

Referanse fra Anleggsmaskinen

Bladet Anleggsmaskinen har samarbeidet med A2media siden sommeren 2013. Annonseselgerne opptrer som positive, profesjonelle og effektive representanter for bladet overfor annonsører. Det gjelder både i «hverdagen» på telefon, og på arrangementer der de møter annonsører. De sørger også for at verdifulle tilbakemeldinger fra annonsører kommer til redaksjonen. A2media har løftet annonsesalget og bidratt til positiv utvikling av bladet. Jørn Søderholm, ansvarlig redaktør i Anleggsmaskinen

Referanse fra Barnehagefolk og Verktøykassa

Habitus AS har samarbeidet med A2media siden høsten 2011. Det å sette bort den viktige telefonkontakten med våre kunder var en vanskelig avgjørelse, men dette har vært bra fra første dag. A2media er særdeles profesjonelle, samarbeidsorienterte og dyktige, og de har utvidet vårt kundegrunnlag raskt og med gode resultater. Vi kjenner oss veldig trygge på at A2media representerer våre produkter på beste mulige måte, og det er nyttig for en liten bedrift å kunne konsentrere seg om andre ting enn annonsesalg. Vi er definitvt på lag med A2media videre! Trond Kristoffersen, markedsansvarlig Habitus AS

Referanse fra magasinet SKOG

I forbindelse med nylanseringen av Magasinet Skog (tidligere Skogeieren) høsten 2011 ble det innledet et samarbeid med A2media. Gjennom Ronny Grenberg har vi fått en både faglig dyktig og hyggelig annonseselger som har gitt Skog en solid økonomisk plattform gjennom stabilt og høyt annonsesalg. Ronny har glimt i øyet og er opptatt av at Skog skal fremstå som et kvalitetsprodukt både for lesere og annonsører. Han bidrar ofte med gode innspill til utvikling av bladet og er flink til å «grave gull» både blant etablerte og nye annonsører. Både Ronny og A2media i sin helhet, framstår som en svært god alliansepartner for Skog. Åsmund Lang, redaktør Skog

Referanse fra Kjøttbransjen

A2media har løftet annonsesalget på Kjøttbransjen, så vi er med andre ord godt fornøyd med samarbeidet. Vår samarbeidspartner har gått grundig og systematisk til verks og maktet å få opp helt nye kundegrupper. Nettopp nyrekruttering av kunder har vært vår akilleshæl i mange år. Kommunikasjonen mellom meg som redaktør og selger har dessuten vært veldig god og det er viktig i denne type virksomhet. Vi ser fram til fortsatt kreativt samarbeid med A2media! Per A. Sleipnes, redaktør i bladet Kjøttbransjen