Magasiner

Brann & Sikkerhet

Norges største fagblad innen brann og sikkerhet. Norsk brannvernforening er utgiver av Brann & Sikkerhet som distribueres ut i et opplag på 4 000 ex. 

Med sine 46000 lesere er fagbladet Norges største innen dette segmentet og når ut til beslutningstagerne innen fagområdet i ulike offentlige og private sektorer. Bladet skal informere om brann og brannforebyggende muligheter samt formidle stoff om sikkerhet i industri og næringsliv. Frekvens: 6 utgaver pr. år

Leserundersøkelsen på magasinet konkluderer med at det har høy troverdighet, relevans og nytteverdi for leseren samt at det er en viktig kilde til informasjon for flere innen brannfaget.

Utgivelsesplan 2023

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 06.02.23 24.02.23
Nr. 2 17.04.23 05.05.23
Nr. 3 14.08.23 01.09.23
Nr. 4 16.10.23 03.11.23

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 15 600,- 180 x 263mm.
1/2 side, stående 10 400,- 87,5 x 263mm
1/3 side, stående 9 300,- 56,7 x 263mm.
1/4 side, stående 7 900,- 87,5 x 129mm.

Se flere priser og formater i medieplan 2022 i linken til høyre

4/28
Opplag 4 000 ex.
Medieplan 2023 Brannvernforeningen.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: