Magasiner

Brann & Sikkerhet

Norges største fagblad innen brann og sikkerhet. Norsk brannvernforening er utgiver av Brann & Sikkerhet som distribueres ut i et opplag på 4 980 ex. 

Med sine 46000 lesere er fagbladet Norges største innen dette segmentet og når ut til beslutningstagerne innen fagområdet i ulike offentlige og private sektorer. Bladet skal informere om brann og brannforebyggende muligheter samt formidle stoff om sikkerhet i industri og næringsliv. Frekvens: 6 utgaver pr. år

Utgivelsesplan 2019

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 18.01 08.02
Nr. 2 20.03 23.04
Nr. 3 24.05 21.06
Nr. 4 21.08 13.09
Nr. 5 02.10 25.10
Nr. 6 20.11 13.12

Annulasjonsfrist: 4 uker før utgivelsesdato

Format: A4 - 210 x 297 mm
Satsflater: 180 x 272 mm
Antall spalter: 3 Spaltebredde 57 mm
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet Omslag: Multi-art gloss 150 g
Innmat: Multi-art silk 100g

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 15 000,- 180 x 272 satsflate
1/2 side 9 000,- 90 x 272 satsflate
1/3 side 8 700,- 58x272 satsflate
1/4 side 7 600,- 90x130 satsflate

Se flere priser og formater i medieplan 2019 i linken til høyre

4/29
46000 lesere!
Medieplan 2020 Brannvernforeningen.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: