Magasiner

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten - landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter i Norge! Fysioterapeuten kommer ut med 9 nummer i året og sendes ut til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og til en del abonnenter. Bladets lesere har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. 

Opplaget er på 9 373 ex. Fysioterapeutens mål er å bidra til faglig utvikling ved å sette søkelyset på faglige og politiske spørsmål som berører yrkesgruppen. 

Utgivelsesplan 2020

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 03.01 29.01
Nr. 2 31.01 26.02
Nr. 3 28.02 25.03
Nr. 4 02.04 06.05
Nr. 5 15.05 10.06
Nr. 6 31.07 26.08
Nr. 7 04.09 30.09
Nr. 8 * 07.10 04.11
Nr. 9 13.11 09.12

* Nr. 8: Årets fagutgivelse

Tekniske Data:

Papirformat: 210 x 280 mm
Satsflate: 180 x 247
Spaltebr.: 57 mm
Trykkmetode: Offset Trykkeri: Ålgård Offset AS
Papirkvalitet: Omslag: Silk 170 g
Innmat: Silk 80 g
Annonsemateriell: Digitalt.
Tillegg for levering av annet materiell

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 19 200,- 210 x 280 mm Netto + 4 mm
1/2 side liggende 12 500,- 180 x 122 mm
1/2 side stående 12 500,- 88 x 247 mm
1/4 side liggende 8 850,- 180 x 58 mm
1/4 side stående 8 850,- 88 x 122 mm

Se Medieplan 2020 til høyre for flere formater og priser.

11/27
Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Medieplan 2020 Fysioterapeuten.no Les en utgave av Fysioterapeuten her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: