Magasiner

HRR - Hotell, Restaurant & Reiseliv

En annonse i HRR treffer ledere, mellomledere, eiere og drivere innen hotell, restaurant og reiseliv. Bladet har eksistert i hele 100 år og er en godt etablert merkevare innen hotell- og reiselivsbransjen! 

Utgivelsesplan 2020

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 7. februar 25. februar
Nr. 2 20. mars 6. april
Nr. 3 30.april 15. mai
Nr. 4 5. juni 20. juni
Nr. 5 4. september 19. september
Nr. 6 2. oktober 17. oktober
Nr. 7 6. november 21. november
Nr. 8 4. desember 19. desember

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 30 000,-
1/1 side 17 000,- 188 x 268 mm. 210 x 297 mm.
1/2 side 11 000,- 90 x 268mm / 188 x 127mm
1/4 side 6 000,- 90 x 127mm / 188 x 62mm
13/29
Medieplan 2020 Les HRR nr. 1 her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering:

Hilde Holtekjølen
+47 90 12 70 06 hilde@a2media.no