Magasiner

Idrett & Anlegg

Idrett & Anlegg - fagbladet som skriver om idrettspolitikk og idrettsanlegg og som er en informasjonskanal for alle som planlegger, bygger eller drifter ulike idrettsanlegg i Norge.

Leseren er alle landets idrettsråd, ledere i idrettslag samt ansatte i kommuner, fylke og stat. Som annonsør treffer du i stor grad beslutningstagerne av innkjøp. 

Utgivelsesplan 2020

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 23.01 12.02
Nr. 2 10.03 30.03
Nr. 3 15.05 05.06
Nr. 4 28.08 17.09
Nr. 5 25.09 15.10
Nr. 6 18.11 08.12

Fakta:

Format: A4
Innbinding: Ryggstiftet
Distribusjon: Med post til abonnenter
Utgiver: Ask media as

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 23 500,- 420 x 297 mm Netto + 3 mm
1/1 side 14 900,- 210 x 297 mm Netto + 3 mm
1/2 side høyde 9 800,- 90 x 273 mm satsflate
1/2 side bredde 9 800,- 186 x 134 mm satsflate
1/4 side høyde 6 300,- 90 x 134 mm satsflate
1/4 side bredde 6 300,- 186 x 64 mm satsflate

Gå inn på Medieplan 2020 til høyre for å finne flere priser og formater

15/29
Informasjonskanal for alle som planlegger, bygger eller drifter idrettsanlegg
Medieplan 2020

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: