Magasiner

Personal og Ledelse

Personal og Ledelse er Norges ledende tidsskrift for HR og ledere og utgis 8 ganger i året. Hovedtemaene i tidsskriftet setter søkelyset på trenger og aktualiteter innenfor bl.a. kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere, HR-systemer, kontorløsninger, forsikringsordninger og pensjon, personalgoder, HR-Teknologi og rekruttering. 

Hver utgave av Personal og Ledelse leses av 22 000 ledere (kilde: Kantar 2017). 

Tidsskriftet gis ut av Ask Media - et av Norges ledende fagpresseforlag. 

Utgivelser høsten 2020

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 6 09.09 01.10
Nr. 7 12.10 03.11
Nr. 8 11.11 03.12

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 39 100,-
1/1 side 23 700,- 185 x 265mm 210 x 297 mm + 3mm
1/2 side 14 500,- 185 x 130 mm
1/3 side 10 700,- 185 x 85mm
1/4 side 9 200,- 92 x 130 mm
1/8 side 5 700,- 92 x 63 mm
23/28
Norges ledende tidsskrift for HR og ledere!
Medieplan 2020

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: