Magasiner

Storbonden

Med over 150 mrd. kroner i omsetning er landbruket den største fastlandsnæringen i Norge. Målgruppen for magasinet står for ca. 80% av den totale investeringer innen norsk jordbruk. 

Magasinet Storbonden distribueres til 3 000 av Norges største bønder.

Redaksjonelt har magasinet fokus på faglige utfordringer og tema som kjennetegner livsstilen til leserne. 

Som annonsør i Storbonden når du ut til en svært kjøpesterk målgruppe - både i forhold til næringen de representerer og eget forbruk.

Velkommen som annonsør i Storbonden!

Utgivelsesplan 2022

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 02.02.22 16.02.22
Nr. 2 25.05.22 08.06.22
Nr. 3 24.08.22 07.09.22
Nr. 4 02.11.22 16.11.22

Annonsepriser 2022

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 20 000,- 390 x 245mm 420 x 275 mm + 3 mm
2/1 side, content 25 000,-
1/1 side 12 500,- 180 x 245 mm 210 x 275 mm + 3mm
1/2 side, liggende 8 500,- 180 x 122 mm
1/4 side, liggende 5 500,- 180 x 60 mm
1/8 side 3 000,- 180 x 30 mm
27/29
Treff Norges største bønder gjennom magasinet Storbonden!
Medieplan 2022 Les Storbonden her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: