Websider

DNT

Dnt.no – DNT’s offisielle digitale kanal ut mot medlemmene med 1 000 000 sidevisninger og 263 000 unike brukere i snitt pr. måned.

Ifølge leserundersøkelse utført av Ipsos MMI sier hele 81% av medlemmene at de er fornøyd/meget fornøyd med dnt.no og hele 79% oppfatter nettsiden som seriøs og troverdig!

Annonsepriser

Plassering Pris pr. måned Format
XL Board PC 250 CPM 980 x 600 px
XL Board Mobil 250 CPM 320 x 400 px
Board PC 160 CPM 980 x 300 px
Board mobil 160 CPM 320 x 250 px
4/15
1 000 000 sidevisninger pr. måned 263 000 unike brukere pr. måned
Medieplan 2020 Til websiden

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: