Websider

fysioterapeuten

fysioterapeuten.no oppdateres nesten daglig, og alle nettsaker spres også på Facebook og Twitter. Antall besøk på nettsiden øker stadig, og er nå oppe i 28 000 besøkende og 52 000 sidevisninger pr måned. Det samme gjelder "likes" på Facebook, som nå er oppe i ca 8 500. 

Annonsepriser

Plassering Pris pr. måned Format
Skyskraper kr. 7 600,- 180 x 500 px
Nettknapp kr. 5 500,- 180 x 150

Her er det flere muligheter og formater og velge mellom.  Se hele Medieplanen 2019 til høyre og ta kontakt.

5/12
Landets største og beste digitale annonseorgan for fysioterapeuter!
Medieplan 2020 Til Websiden

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: