Websider

hrmagasinet.no

hrmagasinet.no er nettsiden til HRmagasinet, tidligere Personal og Ledelse. Her treffer du som annonsør ledere som daglig jobber med personalspørsmål, HR arbeid og ledelse. 

Snitt trafikk på ledernett.no er 34 000 sidevisninger og 25 000 unike besøkende pr. måned. 

Ledernett sender også ukentlig ut nyhetsbrev til 5 600 mottagere som jobber med HR spørsmål i Norge. 

10/21
Medieplan 2022 Til websiden

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: