Websider

retailmagasinet.no

Nettsiden til Retailmagasinet som er et uavhengig fagtidsskrift for drift og ledelse og kjeder og kjøpesenter. På www.retailmagasinet.no legges det løpende ut nyheter, fagartikler og caser som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling. 

retailmagasinet.no har et snitt på 26 000 sidevisninger og 15 000 unike besøk pr. måned. 

Ukentlig sendes det ut nyhetsbrev til 3 700 mottagere innen retail i Norge. 

11/15
Medieplan 2021 Til websiden

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: