Websider

retailmagasinet.no

Nettsiden til Retailmagasinet, som er et uavhengig fagtidsskrift for drift og ledelse og kjeder og kjøpesenter. På www.retailmagasinet.no legges det løpende ut nyheter, fagartikler og caser som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling. 

retailmagasinet.no har et snitt på 24 600 sidevisninger og 12 500 unike besøk pr. måned. 

Ukentlig sendes det ut nyhetsbrev til 4 000 mottagere innen retail i Norge. 

Annonsepriser

Plassering Pris pr. måned Format
Toppbanner kr. 9 000,- pr. måned PC 1065 x 165, mobil 320 x 100 px
Toppbanner under ingress kr. 5 000,- pr. måned PC 1065 x 165, mobil 320 x 100 px
Skyskraper kr. 7 000,- pr. måned 180 x 500 px
Parallax kr. 5 000,- pr. uke PC 1920 x 1080, mobil 320 x 700 px.
17/24
Medieplan 2023 Til websiden

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: