Gravplassen ønskes velkommen til oss i A2!

Gravplassen er fagbladet for medlemmer av Norsk forening for Gravplasskultur samt landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, anleggsgartnere og gartnere. 

Første utgaven av bladet het Kirkegårdskultur, og ble gitt ut i 1969. 

Fagbladet gis ut fire ganger i året, og er medlem av Fagpressen. 

Hva skjer?