Hvorfor benytte A2media som samarbeidspartner?

Den Norske Turistforening

Et sentralt element som DNT og A2 media har til felles er et stort hjerte og brennende engasjement for jobben vi gjør. Dette har kommet spesielt godt frem i 2020, hvor vi i en svært krevende tid har klart å løfte det digitale annonseproduktet på UT.no til nye høyder både med produktutvikling og annonsesalg. A2 Media har vært en viktig partner i denne prosessen hvor engasjementet og hjertet virkelig har vært utenpå drakta.  

Marlen Knoph, rådgiver digital utvikling DNT

Referanse fra Ask Media

Vi har samarbeidet med A2media siden sommeren 2012. A2media har vært profesjonelle i sitt annonsesalg for de produktene vi har hatt der - Treindustrien, HMT samt Idrett & Anlegg. De har jobbet strukturert, vært dønn ærlige i sine prognoser, og levert godt salgshåndverk. Ask media setter stor pris på samarbeidet med A2media, og vi nøler ikke med å gi våre beste skussmål til selgerne og firmaet.

Baard A. Nordvang, daglig leder Ask media AS  

 

Referanse fra magasinet SKOG

Magasinet Skog leses av 75 000 skogeiere i Norge. De er også svært opptatt av å få presentert gode kommersielle budskap fra sin næring.

Det finnes kun to typer underleverandører. De du må gjete, og dem som du kan stole på, og som leverer uavhengig av varierende oppfølging fra oss i det daglige. A2 Media holder budsjettene, har kontroll på rabattene og topper utgavene jevnt og med godt humør. De finner løsninger og forstår både salgsbransjen og skognæringen. Vi er skikkelig fornøyde.

Det er Ronny Grenberg som er «vår mann». Vi kommer aldri til å si et godt ord om ham, for han skal jobbe bare for oss, og ikke ble rappet til andre medier!! ☺️

Roar Ree Kirkevold, redaktør Magasinet Skog

Referanse fra Anleggsmaskinen

Bladet Anleggsmaskinen har samarbeidet med A2media siden sommeren 2013. Annonseselgerne opptrer som positive, profesjonelle og effektive representanter for bladet overfor annonsører. Det gjelder både i «hverdagen» på telefon, og på arrangementer der de møter annonsører. De sørger også for at verdifulle tilbakemeldinger fra annonsører kommer til redaksjonen. A2media har løftet annonsesalget og bidratt til positiv utvikling av bladet.

Jørn Søderholm, ansvarlig redaktør i Anleggsmaskinen

Referanse fra Barnehagefolk og Verktøykassa

Habitus AS har samarbeidet med A2media siden høsten 2011. Det å sette bort den viktige telefonkontakten med våre kunder var en vanskelig avgjørelse, men dette har vært bra fra første dag. A2media er særdeles profesjonelle, samarbeidsorienterte og dyktige, og de har utvidet vårt kundegrunnlag raskt og med gode resultater. Vi kjenner oss veldig trygge på at A2media representerer våre produkter på beste mulige måte, og det er nyttig for en liten bedrift å kunne konsentrere seg om andre ting enn annonsesalg. Vi er definitvt på lag med A2media videre!

Trond Kristoffersen, markedsansvarlig Habitus AS

Referanse fra Kjøttbransjen

A2media har løftet annonsesalget på Kjøttbransjen, så vi er med andre ord godt fornøyd med samarbeidet. Vår samarbeidspartner har gått grundig og systematisk til verks og maktet å få opp helt nye kundegrupper. Nettopp nyrekruttering av kunder har vært vår akilleshæl i mange år. Kommunikasjonen mellom meg som redaktør og selger har dessuten vært veldig god og det er viktig i denne type virksomhet. Vi ser fram til fortsatt kreativt samarbeid med A2media!

Per A. Sleipnes, redaktør i bladet Kjøttbransjen