Fagtidsskriftet for ledere og ansatte i storkjøkken og kantiner!

Tidsskriftet utgis av Kost- og ernæringsforbundet. Målsettingen for Kjøkkenskriveren er til enhver tid å være det beste fagbladet for alle som jobber med matomsorg og produksjon av måltider i kantiner og institusjoner. 

Temaene favner fra ledelse, drift og teknologi til oppskrifter og spesialkost. Kjøkkenskriveren er uunnværlig for den som vil holde seg orientert om hva som skjer innen offentlig matomsorg. 

Hva skjer?