Nytt prosjekt på plass hos oss!

Revmatikerbladet Spondylitten gis ut av Spafo Norge fire ganger i året. Bladet distribueres til deres medlemmer som er personer med ulike revmatiske lidelser. I tillegg leses det av helsepersonell som som blant annet revmatologer, allmennpraktiserende leger og fysioterapeuter. Nettsiden www.spondylitten.no har 277 000 unike brukere og hele 540 000 av artiklene er lest. Vi takker for tilliten og ser fram til å bistå annonsører med å finne gode løsninger mot denne målgruppen på både print og nett!

Hva skjer?