Fagbladet for tømrere i Norge

Byggmesteren er et veldig godt etablert fagblad, og det gjør det ekstra gøy å få ønske dem velkommen til oss i A2media!

Byggmesteren leses av tømmermestere og deres ansatte, entreprenører og arkitekter og har fokus på bygging med tre spesielt. Bladet gir praktisk informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter som elseren har bruk for i sitt daglige virke. 

Fagbladet leses av hele 43 000, og gis ut i et opplag på 5 127 ex. 

Vi gleder oss over å få være med på laget!

 

Hva skjer?