Magasiner

Verktøykassa

Verktøykassa - et magasin som skal bidra til å gi inspirasjon og ideeer til pedagogisk arbeid med barnehagebarn. Innholdet spenner fra de helt konkrete idèene som kan gjennomføres umiddelbart, til innspill som inspirerer personalet til å videreutvikle idèer. Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 2 500 ex. 

Utgivelsesplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 * 05.02 26.02
Nr. 2 22.04 14.05
Nr. 3 27.08 17.09
Nr. 4 29.10 19.11

* Nr. 1: sendes til alle landets barnehager i et opplag på 7 000 ex!

 

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side fra 13 000 - 19 000,- 210 x 280 mm + 3mm Netto + 3 mm
1/2 side fra 8 000 - 11 900,- 178 x 120 mm satsflate
28/28
Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 2 500 ex.
Medieplan 2021 barnehageforum.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: