Magasiner

Verktøykassa

Verktøykassa - et magasin som skal bidra til å gi inspirasjon og ideeer til pedagogisk arbeid med barnehagebarn. Innholdet spenner fra de helt konkrete idèene som kan gjennomføres umiddelbart, til innspill som inspirerer personalet til å videreutvikle idèer. Frekvens: 4 ganger pr. år. Opplag: 2 000 ex. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 * 26.02.24 20.03.24
Nr. 2 29.04.24 29.05.24
Nr. 3 09.09.24 03.10.24
Nr. 4 04.11.24 27.11.24

* Nr. 1: sendes til alle landets barnehager i et opplag på 6 000 ex!

 

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side fra 13 500,- 210 x 280 mm + 3mm
1/2 side fra 8 500,- 178 x 120 mm
25/25
Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 1 900 ex.
Medieplan 2024 barnehageforum.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: