Websider

hrmagasinet.no (1)

Her treffer dere toppledere, mellomledere, avdelingsledere, HR-sjefer og andre nøkkelpersoner med stor innflytelse og beslutningsmyndighet. 

Annonsepriser 2022

Plassering Pris pr. måned Format
Toppbanner kr. 7 000,- pr. måned PC 1065 x 165 og mobil 320 x100 px
Skyskraper kr. 6 000,- pr. måned 180 x 500 px
11/26
Medieplan 2023 Hrmagasinet.no

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: