Websider

parkoganlegg.no

parkoganlegg.no er portalen hvor Norges anleggsgartnere, landskapsarkitekter, landskapsingeniører, trepleiere, de ansvarlige for uteanlegg hos kommunene som kirkegårder, parker, idrettsanlegg holder seg oppdatert. 

Snitt på 65 000 sidevisninger pr. måned

Begrenset med plass for bannerplassering. Max plass for 15 plasseringer pr. måned. 

Annonsepriser

Plassering Pris pr. måned Format
Toppbanner kr. 6 900,- pr. måned 728 x 150 pix 300 x75 pix
Sidebanner kr. 4 900,- pr. måned 300 x 250 pix
Bunnbanner kr. 2 900,- pr. måned 720 x 300 pix

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
• Bildeformat: gif, jpg, png eller 3.parts kode.
• Filstørrelse: Max 500 kb
• URL til egen 1x1px visningstellerbilde kan oppgis, bør være hvit
• Annonsøren står ansvarlig for alt annonsemateriell
• Godkjent materiell må leveres senest 3 arbeidsdager før kampanjestart.

16/23
Medieplan 2024 Til Websiden

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: