Websider

skog.no

Skog.no er informasjonskanalen for alle skogeiere som er tilknyttet Norges Skogeierforbund gjennom ett av de tilhørende andelslagene, ALLSKOG, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog

Annonsepriser

Plassering Pris pr. måned Format
Knapp 5 000,- pr. måned 300 x 250 piksler
19/23
Din digitale kanal mot skogeiere i Norge!
Medieplan 2024

Om annonsemateriell

Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!

Kontakter for annonsering: