Magasiner

Anleggsmaskinen

Fagbladet for maskinentrepenørbransjen i Norge. Via Anleggsmaskinen når en 22 000 lesere innen maskinentrepenørbransjen, inkludert ca. 2 000 medlemsbedrifter i Maskinentrepenørenes Forbund (MEF).

Din annonse her når direkte til beslutningstagerne innen bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning. Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet innen bransjen. 

Utgivelsesplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 14.01 02.02
Nr. 2 11.02 02.03
Nr. 3 * 04.03 30.03
Nr. 4 * 10.05 26.05
Nr. 5 10.06 29.06
Nr. 6 12.08 31.08
Nr. 7 09.09 28.09
Nr. 8 * 01.10 26.10
Nr. 9 04.11 23.11
Nr. 10 * 25.11 14.12

* Nr. 3: Fulldistribusjonsutgave 

* Nr. 8: Fulldistribusjonsutgave

* Nr. 10: Messeutgave Arctic Entrepreneur 2022

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 20 800,- 210 x 297 Legg til 3 x 3 mm
2/1 side 35 200,- Netto format 420 x 297mm Legg til 3 x 3 mm

Se medieplanen for detaljer, flere formater og priser

1/28
Fakta Opplag: 7 900 ex Utgivelser: 10
Medieplan 2021 Les en utgave her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: