Magasiner

Anleggsmaskinen

Fagbladet for maskinentrepenørbransjen i Norge. Via Anleggsmaskinen når en 22 000 lesere innen maskinentrepenørbransjen, inkludert ca. 2 000 medlemsbedrifter i Maskinentrepenørenes Forbund (MEF).

Din annonse her når direkte til beslutningstagerne innen bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning. Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet innen bransjen. 

Utgivelsesplan 2020

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 23.01 11.02
Nr. 2 20.02 11.03
Nr. 3 * 12.03 07.04
Nr. 4 * 29.04 19.05
Nr. 5 04.06 23.06
Nr. 6 * 06.08 25.08
Nr. 7 03.09 22.09
Nr. 8 08.10 27.10
Nr. 9 05.11 24.11
Nr. 10 * 26.11 15.12

* Nr. 3: Fulldistribusjonsutgave 

* Nr. 4: Kommer ut i forkant av MEFA Trondheim

* Nr. 5: Kommer ut i forkant av Dyrsku'n

* Nr. 6: Messeutgave Arctic Entrepreneur 2020

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 20 800,- 210 x 297 Legg til 3 x 3 mm
2/1 side 35 000,- 210 x 297 Legg til 3 x 3 mm

Se medieplanen for detaljer, flere formater og priser

1/29
Fakta Opplag: 21 000 Utgivelser: 10
Medieplan 2020 Les en utgave her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: