Magasiner

Anleggsmaskinen

Fagbladet for maskinentrepenørbransjen i Norge. Via Anleggsmaskinen når en 41 000 lesere innen maskinentrepenørbransjen, inkludert ca. 2 300 medlemsbedrifter i Maskinentrepenørenes Forbund (MEF).Leserne av Anleggsmaskinen jobber innen bransjene anlegg, skog, avfall, gjenvinning og brønnboring. 

Din annonse her når direkte til beslutningstagerne innen bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning. Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet innen bransjen. 

Utgivelsesplan 2024

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 26.01.24 13.02.24
Nr. 2 23.02.24 12.03.24
Nr. 3 * 04.04.24 22.04.24
Nr. 4 16.05.24 04.06.24
Nr. 5 14.06.24 02.07.24
Nr. 6 09.08.24 27.08.24
Nr. 7 06.09.24 24.09.24
Nr. 8 * 11.10.23 29.10.24
Nr. 9 08.11.24 26.11.24
Nr. 10 * 29.11.24 17.12.24

* Nr. 3: Fulldistribusjonsutgave 

* Nr. 8: Fulldistribusjonsutgave

* Nr. 10: Messeutgave Arctic Entrepreneur 2024

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 21 500,- 210 x 297 Legg til 3 x 3 mm
2/1 side 36 300,- Netto format 420 x 297mm Legg til 3 x 3 mm

Se medieplanen for detaljer, flere formater og priser

1/25
Fakta Opplag: 7 600 ex Utgivelser: 10
Medieplan 2024 Les en utgave her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: