Magasiner

AstmaAllergi

AstmaAllergi utgis av Astma- og Allergiforbundet, og henvender seg til mennesker med ulik tilknytning til astma, allergi og eksem. 

Bladet bringer nyheter og omtaler behandling, forebygging, sykdomsmestring, forskningsnytt, nye aktuelle produkter, tilbud og tjenester samt relevante politiske prosesser og beslutninger. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 2 2. mai 5. juni
Nr. 3 31. august 29. september
Nr. 4 8. november 8. desember

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 37 900,- 407 x 258 mm
1/1 side, utfallende 24 900,- 210 x 270 mm
1/2 side, liggende 15 900,- 198 x 126mm.
1/3 side, stående 10 900,- 63 x 258mm
1/4 side, stående 9 100,- 96 x 126mm
2/28
Bladet har et opplag på 10 000 ex.
Medieplan 2023 Kikk innom en utgave her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: