Magasiner

Barnehagefolk

Barnehagefolk - tidsskriftet for og av barnehagefolket. Barnehagefolk er forumet for kunnskapsdeling, erfarings- og meningsutveksling. Tidsskriftets målgruppe er i hovedsak styrere, fagledere, pedagogiske ledere og enhetsledere i barnehager men retter seg også mot andre som jobber for barnehager som f.eks. fagsentre og PP-tjenesten

Redaksjonelt fremstår bladet meget troverdig og mange av artiklene her blir benyttet som pensum i førskolelærerutdanningen på høgskolenivå Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 3 200 

Utgivelsesplan 2023

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 24.02.23 21.03.23
Nr. 2 09.05.23 07.06.23
Nr. 3 08.09.23 03.10.23
Nr. 4 17.11.23 12.12.23

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
Helside 16 000,- 195 x 240 mm Netto + 3 mm utfallende
Halvside 11 000,- 160 x 100 mm satsflate
3/28
Frekvens: 4 ganger i året Opplag: 3 200
Medieplan 2023 Barnehageforum.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: