Magasiner

Barnehagefolk

Barnehagefolk - tidsskriftet for og av barnehagefolket. Barnehagefolk er forumet for kunnskapsdeling, erfarings- og meningsutveksling. Tidsskriftets målgruppe er i hovedsak styrere, fagledere, pedagogiske ledere og enhetsledere i barnehager men retter seg også mot andre som jobber for barnehager som f.eks. fagsentre og PP-tjenesten

Redaksjonelt fremstår bladet meget troverdig og mange av artiklene her blir benyttet som pensum i førskolelærerutdanningen på høgskolenivå Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 3 200 

Utgivelsesplan 2024

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 05.02.24 28.02.24
Nr. 2 08.04.24 02.05.24
Nr. 3 19.08.24 12.09.24
Nr. 4 14.10.24 06.11.24

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
Helside 16 000,- 195 x 240 mm Netto + 3 mm utfallende
Halvside 11 000,- 160 x 100 mm satsflate
3/25
Frekvens: 4 ganger i året Opplag: 3 300
Medieplan 2024 Barnehageforum.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: