Magasiner

Barnehagefolk

Barnehagefolk - tidsskriftet for og av barnehagefolket. Barnehagefolk er forumet for kunnskapsdeling, erfarings- og meningsutveksling. Tidsskriftets målgruppe er i hovedsak styrere, fagledere, pedagogiske ledere og enhetsledere i barnehager men retter seg også mot andre som jobber for barnehager som f.eks. fagsentre og PP-tjenesten

Redaksjonelt fremstår bladet meget troverdig og mange av artiklene her blir benyttet som pensum i førskolelærerutdanningen på høgskolenivå Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 3 400 

Utgivelsesplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 26.02 19.03
Nr. 2 11.05 04.06
Nr. 3 10.09 01.10
Nr. 4 12.11 02.12

Utgiver:
Habitus AS Postboks 360 Sentrum
0101 Oslo
Telefon: 21 53 03 30
Epost: post@habitus.no
www.barnehageforum.no

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
Helside 15 500,- 195 x 240 mm Netto + 3 mm utfallende
Halvside 10 500,- 160 x 100 mm satsflate
3/28
Frekvens: 4 ganger i året Opplag: 3 400
Medieplan 2021 Barnehageforum.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: