Magasiner

Gartneryrket

Gartneryrket - det eneste fagbladet innenfor den grønne sektor i Norge.Her blir dere som annonsør gjort synlig for produsentene av planter, blomster, trær, frukt, bær, grønnsaker og poteter. 

I Gartneryrket er det annonser kun med relasjon til gartnernæringen og dermed nyttig informasjon for leseren. 

Gartneryrket blir utgitt av Norsk Gartnerforbund, har 12 utgivelser pr. år. Bladet er medlem av Fagpressen. Gartneryrket har som målsetning å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 05.01.23 25.01.23
Nr. 2 02.02.23 22.02.23
Nr. 3 23.02.23 15.03.23
Nr. 4 23.03.23 12.04.23
Nr. 5 27.04.23 19.05.23
Nr. 6 25.05.23 14.06.23
Nr. 7 22.06.23 12.07.23
Nr. 8 03.08.23 23.08.23
Nr. 9 31.08.23 20.09.23
Nr. 10 28.09.23 18.10.23
Nr. 11 27.10.22 11.11.22
Nr. 12 24.11.22 09.12.22

Se Medieplan til høyre for mer informasjon og tema.

Tekniske Data:

Format: A4
Satsflate: 185x264 mm
Ant. Spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet Omslag: 150 g Edixion
Innmat: 100 g Edixion
Ann. materiale: Digitalt

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 15 500,- 210 x 297mm Netto + 4 mm
1/2 side 9 500,- 185 x 130 mm
1/3 side 7 500,- 185 x 90 mm
1/4 side 6 500,- 185 x 65
9/25
12 utgaver i året. Eneste fagbladet innen den grønne sektoren i Norge!
Medieplan 2024 Les en utgave av Gartneryrket her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: