Magasiner

Gartneryrket

Gartneryrket - det eneste fagbladet innenfor den grønne sektor i Norge.Her blir dere som annonsør gjort synlig for produsentene av planter, blomster, trær, frukt, bær, grønnsaker og poteter. 

I Gartneryrket er det annonser kun med relasjon til gartnernæringen og dermed nyttig informasjon for leseren. 

Gartneryrket blir utgitt av Norsk Gartnerforbund, har 12 utgivelser pr. år. Bladet er medlem av Fagpressen. Gartneryrket har som målsetning å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området. 

Utgivelsesplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 07.01 22.01
Nr. 2 04.02 19.02
Nr. 3 04.03 19.03
Nr. 4 08.04 23.04
Nr. 5 06.05 21.05
Nr. 6 03.06 18.06
Nr. 7 24.06 09.07
Nr. 8 05.08 20.08
Nr. 9 02.09 17.09
Nr. 10 30.09 15.10
Nr. 11 28.10 12.11
Nr. 12 25.11 10.12

Se Medieplan 2021 til høyre for mer informasjon og tema.

Tekniske Data:

Format: A4
Satsflate: 185x264 mm
Ant. Spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet Omslag: 150 g Edixion
Innmat: 100 g Edixion
Ann. materiale: Digitalt

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 14 000,- 210 x 297mm Netto + 4 mm
1/2 side 8 000,- 185 x 130 mm
1/3 side 6 800,- 185 x 90 mm
1/4 side 6 000,- 185 x 65

Se hele Medieplan 2021 til høyre for flere formater og priser

10/28
12 utgaver i året. Eneste fagbladet innen den grønne sektoren i Norge!
Medieplan 2021 Gartneryrket.no Les en utgave av Gartneryrket her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: