Magasiner

Gravplassen

Fagbladet Gravplassen utgis av Norsk forening for gravplasskultur og er bransjens nasjonale fagblad. 

Våre lesere er kirkeverger og andre beslutningstakere for gravplass og krematorium, ravplassarbeiere, krematorieansatte, landskapsarkitekter og andre med tilslutning til sektoren.

Fagbladet gis ut fire ganger i året i et opplag på 1 200 ex. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 25.01.23 10.02.23
Nr. 2 19.04.23 05.05.23
Nr. 3 17.08.23 30.08.23
Nr. 4 18.10.23 27.10.23

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 10 987,-
1/2 side 7 846,-
1/3 side 6 332,-
1/4 side 4 671,-
12/28
Medieplan 2023

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: