Magasiner

Havnemagasinet

Havnemagasinets formål er å være landets ledende på fagstoff om det som skjer i og tilknyttet til havnene, med hovedfokus på godshavnene. 

I en mediehverdag preget av at ulike mediekanaler reproduserer hverandre, ønsker Havnemagasinet å skille seg ut ved å være mer dyptpløyende og fremstå mer faglitterært.

Vi har som mål å være først ute med nyheter og stoff innen havn, sjøtransport og logistikk. 

Bladet er et uavhengig tidsskrift og har seks utgivelser pr. år. Det distribueres til beslutningstakerne i alle havner i Norge, Sverige og Danmark. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 31.01.24 19.02.24
Nr. 2 05.04.24 29.04.24
Nr. 3 30.05.24 17.06.24
Nr. 4 14.08.24 02.09.24
Nr. 5 26.09.24 14.10.24
Nr. 6 21.11.24 11.12.24

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 30 800,- 420 x 297mm
1/1 side 18 000,- 190 x 265mm
1/2 side 12 400,- 190 x 130mm
1/4 side 8 100,- 92 x 130mm
11/25
Din annonsekanal til beslutningtagerne innen havnevesenet i Norge!
Medieplan 2024 Les Havnemagasinet her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering:

Hilde Holtekjølen
+47 90 12 70 06 hilde@a2media.no