Magasiner

Havnemagasinet

Havnemagasinets formål er å være landets ledende på fagstoff om det som skjer i og tilknyttet til havnene, med hovedfokus på godshavnene. 

I en mediehverdag preget av at ulike mediekanaler reproduserer hverandre, ønsker Havnemagasinet å skille seg ut ved å være mer dyptpløyende og fremstå mer faglitterært.

Bladet er et uavhengig tidsskrift og utkommer seks ganger pr. år. Det distribueres til beslutningstakerne i alle havner i Norge, Sverige og Danmark. 

Utgivelser 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 29.01 19.02
Nr. 2 09.04 30.04
Nr. 3 28.05 18.06
Nr. 4 15.08 03.09
Nr. 5 24.09 15.10
Nr. 6 18.11 10.12

Annonsepriser:

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 29 900,- 420 x 297mm
1/1 side 17 500,- 190 x 265mm
1/2 side 12 000,- 190 x 130mm
1/4 side 7 900,- 92 x 130mm
11/28
Din annonsekanal til beslutningtagerne innen havnevesenet i Norge!
Medieplan 2021 Les en utgave her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering:

Hilde Holtekjølen
+47 90 12 70 06 hilde@a2media.no