Magasiner

HMS-Magasinet

HMS-Magasinet er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet. Magasinet inneholder blant annet aktuelle HMS- og miljøreportasjer fra arbeidslivet, intervjuer med profiler i ulike roller og posisjoner, verneombudets hverdag, gode råd fra bedriftshelsetjenesten samt verktøy, tips og råd for din arbeidshverdag. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 01.02.2024 21.02.2024
Nr. 2 04.04.2024 24.04.2024
Nr. 3 23.05.2024 12.06.2024
Nr. 4 22.08.2024 11.09.2024
Nr. 5 03.10.2024 23.10.2024
Nr. 6 14.11.2024 04.12.2024

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 16 900,- 190 x 265 mm 210 x 297 mm
1/2 side, liggende 11 900,- 190 x 130 mm
1/4 side, stående 7 900,- 92 x 130 mm
12/25
Din annonsekanal mot folk som jobber med HMS i Norge!
Medieplan 2024 Les en utgave av HMS Magasinet her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: