Magasiner

HRmagasinet

HRmagasinet er Norges ledende tidsskrift for HR og ledere og utgis 8 ganger i året.

Hovedtemaene i tidsskriftet setter søkelyset på trender og aktualiteter innenfor bl.a. kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere, HR-systemer, kontorløsninger, forsikringsordninger og pensjon, personalgoder, HR-Teknologi og rekruttering. 

Hver utgave av HRmagasinet leses av 17 000 ledere (kilde: Kantar TNS 2021). 

Tidsskriftet er medlem av Fagpressen og gis ut av Ask Media - et av Norges ledende fagpresseforlag. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 17.01.24 06.02.24
Nr. 2 28.02.24 19.03.24
Nr. 3 16.04.23 07.05.24
Nr. 4 15.05.24 04.06.24
Nr. 5 14.08.24 03.09.24
Nr. 6 18.09.24 08.10.24
Nr. 7 23.10.24 12.11.24
Nr. 8 20.11.24 10.12.24

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 40 200,-
1/1 side 24 400,- 185 x 265mm 210 x 297 mm + 3mm
1/2 side, liggende 14 900,- 185 x 130 mm
1/3 side 11 000,- 185 x 85mm
1/4 side 9 500,- 92 x 130 mm
1/8 side 5 900,- 92 x 63 mm
13/25
Norges ledende tidsskrift for HR og ledere!
Medieplan 2024

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: