Magasiner

HRmagasinet

Personal og Ledelse har fra høsten 2021 utkommet i ny drakt og med ny tittel - HRmagasinet!

HRmagasinet er Norges ledende tidsskrift for HR og ledere og utgis 8 ganger i året.

Hovedtemaene i tidsskriftet setter søkelyset på trender og aktualiteter innenfor bl.a. kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere, HR-systemer, kontorløsninger, forsikringsordninger og pensjon, personalgoder, HR-Teknologi og rekruttering. 

Hver utgave av HRmagasinet leses av 17 000 ledere (kilde: Kantar TNS 2021). 

Tidsskriftet er medlem av Fagpressen og gis ut av Ask Media - et av Norges ledende fagpresseforlag. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 17.01.23 06.02.23
Nr. 2 28.02.23 20.03.23
Nr. 3 18.04.23 08.05.23
Nr. 4 23.05.23 12.06.23
Nr. 5 15.08.23 04.09.23
Nr. 6 19.09.23 09.10.23
Nr. 7 17.10.23 06.11.23
Nr. 8 21.11.23 11.12.23

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 40 200,-
1/1 side 24 400,- 185 x 265mm 210 x 297 mm + 3mm
1/2 side, liggende 14 900,- 185 x 130 mm
1/3 side 11 000,- 185 x 85mm
1/4 side 9 500,- 92 x 130 mm
1/8 side 5 900,- 92 x 63 mm
14/28
Norges ledende tidsskrift for HR og ledere!
Medieplan 2023

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: