Magasiner

HRmagasinet

Personal og Ledelse har fra høsten 2021 utkommet i ny drakt og med ny tittel - HRmagasinet!

HRmagasinet er Norges ledende tidsskrift for HR og ledere og utgis 8 ganger i året.

Hovedtemaene i tidsskriftet setter søkelyset på trender og aktualiteter innenfor bl.a. kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere, HR-systemer, kontorløsninger, forsikringsordninger og pensjon, personalgoder, HR-Teknologi og rekruttering. 

Hver utgave av HRmagasinet leses av 22 000 ledere (kilde: Kantar 2017). 

Tidsskriftet er medlem av Fagpressen og gis ut av Ask Media - et av Norges ledende fagpresseforlag. 

Utgivelser 2022

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 17.01.22 04.02.22
Nr. 2 07.03.22 25.03.22
Nr. 3 19.04.22 09.05.22
Nr. 4 16.05.22 03.06.22
Nr. 5 16.08.22 05.09.22
Nr. 6 16.09.22 06.10.22
Nr. 7 17.10.22 04.11.22
Nr. 8 14.11.22 02.12.22

Annonsepriser 2022

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 39 100,-
1/1 side 23 700,- 185 x 265mm 210 x 297 mm + 3mm
1/2 side, liggende 14 500,- 185 x 130 mm
1/3 side 10 700,- 185 x 85mm
1/4 side 9 200,- 92 x 130 mm
1/8 side 5 700,- 92 x 63 mm
12/29
Norges ledende tidsskrift for HR og ledere!
Medieplan 2022

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: