Magasiner

Kjemi

Kjemi -  fagtidsskriftet for alle innenfor kjemi og kjemiteknikk, fra forskning til produksjon. Distribueres 6 ganger i året til blant annet kjemikere, kjemiingeniører, biokjemikere, bioingeniører, metallurger, bergingeniører, forskere og kjemilærere.

Kjemi er organ for Norsk Kjemisk Selskap og kjemiingeniører tilsluttet TEKNA og Norges Ingeniørorganisasjon (NITO). 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 27.01.23 17.02.23
Nr. 2 31.03.23 28.04.23
Nr. 3 19.05.23 09.06.23
Nr. 4 18.08.23 08.09.23
Nr. 5 08.09.23 29.09.23
Nr. 6 27.10.23 17.11.23

Tekniske data

Format: A4
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185 x 260 mm, 180 x 245 mm (4.omslag)
Trykkmetode: Offset
Antall spalter: 2/3/4 på en satsflate, avhengig av blad og plassering
Papirkvalitet: Kontakt oss for nærmere informasjon
Spaltebredde: 87/58/43 mm
Raster: Omslag: 56-60 linjer, Innmat: 56-60 linjer

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 13 000,- 189 x 260 mm
1/2 side, liggende 8 000,- 185 x 133 mm
1/4 side 5 000,- 87 x 133mm.

Se i Medieplan for flere formater og priser

14/25
Norges eneste kjemitidskrift som dekker hele fagfeltet. Trykk opplag: 1 600
Medieplan 2024 Les Kjemi her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: