Magasiner

Kjøkkenskriveren

Kjøkkenskriveren, tidsskrift for matomsorg, er et fagtidsskrift for ledere og ansatte i storkjøkken og kantiner. Bladet utgis av Kost- og ernæringsforbundet. 

Målsettingen for Kjøkkenskriveren er til enhver tid å være det beste fagbladet for alle som jobber med matomsorg og produksjon av måltider i kantiner og institusjoner. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 08.02.2024 26.02.2024
Nr. 2 11.04.2024 29.04.2024
Nr. 3 06.06.2024 24.06.2024
Nr. 4 15.08.2024 02.09.2024
Nr. 5 10.10.2024 28.10.2024
Nr. 6 28.11.2024 16.12.2024

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 30 800,- 402 x 279 mm 426 x 303 mm
1/1 side 16 800,- 192 x 279 mm 216 x 303 mm
1/2 side, liggende 11 600,- 192 x 137 mm 216 x 149 mm
1/4 side, stående 7 900,- 93 x 137 mm
15/25
Din annonsekanal mot beslutningstakeren på institusjonskjøkkenet!
Medieplan 2024 Les en utgave av Kjøkkenskriveren her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: