Magasiner

Kjøttbransjen

Kjøttbransjen - fagbladet der en når beslutningstagerne innen den private kjøttbransjen i Norge! Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Totalt opplag på 1 800 ex. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 16.01.23 26.01.23
Nr. 2 06.03.23 16.03.23
Nr. 3 02.05.23 11.05.23
Nr. 4 05.06.23 15.06.23
Nr. 5 14.08.23 24.08.23
Nr. 6 25.09.23 05.10.23
Nr. 7 23.10.23 02.11.23
Nr. 8 04.12.23 14.12.23

Tekniske data:

Bladformat: 210 x 297
Satsflate: 186 x 268
Ferdiggjøring: Stiftet
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Papirkvalitet omslag: 150 g. Multiart Silk
Papirkvalitet innmat: 115 g. Multiart Silk

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 16 600,- 186 x 266,2 210 x 297
1/2 12 100,- 186 x 127 mm 210 x 143 mm
1/3 side 9 900,- 59 x 266,2 mm satsflate
1/4 side 8 700,- 91 x 127mm

Se i medieplan til høyre for flere formater og priser

18/28
Som annonsør her når du alle ledd i bransjen - fra slakterier via foredling og industri til detaljist!
Medieplan 2023 Les en utgave av Kjøttbransjen her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: