Magasiner

Kjøttbransjen

Kjøttbransjen - fagbladet der en når beslutningstagerne innen den private kjøttbransjen i Norge! Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Totalt opplag på 1 800 ex. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Medieplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 18.01 28.01
Nr. 2 08.03 18.03
Nr. 3 26.04 07.05
Nr. 4 31.05 10.06
Nr. 5 09.08 19.08
Nr. 6 27.09 07.10
Nr. 7 25.10 04.11
Nr. 8 29.11 09.12

Tekniske data:

Bladformat: 210 x 297
Satsflate: 186 x 268
Ferdiggjøring: Stiftet
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Papirkvalitet omslag: 150 g. Multiart Silk
Papirkvalitet innmat: 115 g. Multiart Silk

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 15 700,- 186 x 266,2 210 x 297
1/2 11 500,- 186 x 127 mm 210 x 143 mm
1/3 side 9 400,- 59 x 266,2 mm satsflate
1/4 side 8 400,- 91 x 127mm

Se hele Medieplan 2021 til høyre for flere formater og priser

18/28
Som annonsør her når du alle ledd i bransjen - fra slakterier via foredling og industri til detaljist!
Medieplan 2021 Kjøttbransjen.no Les en utgave av Kjøttbransjen her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: