Magasiner

Kjøttbransjen

Kjøttbransjen - fagbladet der en når beslutningstagerne innen den private kjøttbransjen i Norge! Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Totalt opplag på 1 800 ex. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 15.01.24 25.01.24
Nr. 2 26.02.24 07.03.24
Nr. 3 29.04.24 10.05.24
Nr. 4 03.06.24 13.06.24
Nr. 5 12.08.24 22.08.24
Nr. 6 23.09.24 03.10.24
Nr. 7 04.11.24 14.11.24
Nr. 8 02.12.24 12.12.24

Tekniske data:

Bladformat: 210 x 297
Satsflate: 186 x 268
Ferdiggjøring: Stiftet
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Papirkvalitet omslag: 150 g. Multiart Silk
Papirkvalitet innmat: 115 g. Multiart Silk

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 16 600,- 186 x 266,2 210 x 297
1/2 12 100,- 186 x 127 mm 210 x 143 mm
1/3 side 9 900,- 59 x 266,2 mm satsflate
1/4 side 8 700,- 91 x 127mm

Se i medieplan til høyre for flere formater og priser

16/25
Som annonsør her når du alle ledd i bransjen - fra slakterier via foredling og industri til detaljist!
Medieplan 2024 Les en utgave av Kjøttbransjen her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: