Magasiner

Kjøtt & Eggprodusenten

Kjøtt & Eggprodusenten - et produsent / bondeblad som distribueres rett i postkassa til 10 000 bønder i Norge! Bladet utgis av KLF Media 4 ganger i året og har som formål å knytte bøndene tettere til privat slakteribransje.

Som annonsør når du ut til bønder som leverer slakt til frittstående slakterier rundt om i hele landet. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 05.02.24 22.02.24
Nr. 2 08.04.24 25.04.24
Nr. 3 21.08.24 05.09.24
Nr. 4 16.10.24 31.10.24

Tekniske data

BLADFORMAT: 210 x 297 (A4)
SATSFLATE: 186 x 268
FERDIGGJØRING: Stiftet
UTFALLENDE TRYKK: 210 x 297 (A4)
ANTALL SPALTER: 3
SPALTEBREDDE: 59 mm
PAPIRKVALITET OMSLAG: 150 g Multiart silk
PAPIRKVALITET OMSLAG: 115 g Multiart silk

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 16 500,- 186 x 266,2 mm satsflate
1/2 side bredde 11 900,- 186 x 127 mm satsflate
1/3 side 9 700,- 59 x 266,2 mm satsflate
1/4 side stående 8 500,- 91 x 127mm

Se i medieplan til høyre for flere formater og priser.

17/25
Som annonsør når du ut til 10 000 norske bønder som er leverer slakt til frittstående slakterier rundt om i Norge.
Medieplan 2024 Les Kjøtt og Eggprodusenten her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering:

Hilde Holtekjølen
+47 90 12 70 06 hilde@a2media.no