Magasiner

Norsk Farmaceutisk Tidskrift

Norsk Farmaceutisk Tidskrift - tidsskriftet der du når farmasøytene i Norge! Distribueres til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening, dvs. til farmasøyter innen apotek, farmasøytiske avdelinger, farmasøytisk industri, handel og engros, offentlig virksomhet, undervisning og forskning. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Utgivelsesplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 21.12 25.01
Nr. 2 01.02 01.03
Nr. 3 08.03 08.04
Nr. 4 12.04 10.05
Nr. 5 25.05 21.06
Nr. 6 30.07 23.08
Nr. 7 06.09 04.10
Nr. 8 11.10 08.11
Nr. 9 15.11 13.12

Tekniske data

Bladformat: 210 mm x 280 mm
Satsflate: 185 mm x 240 mm
Antall spalter: 3 Spaltebredde: 58 mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Raster omslag: 70 lpc (175 lpi) Raster innmat: 70 lpc (175 lpi)
Papirkvalitet omslag: Tom&Otto Gloss 200 g
Papirkvalitet innmat: Tom&Otto Silk 130 g

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 15 700,- 185 x 240 mm satsflate
2/3 side stående 14 500,- 122 x 240 mm satsflate
2/3 side liggende 14 500,- 185 x 155 mm satsflate
1/2 side stående 11 500,- 90 x 240 mm satsflate
1/2 side liggende 11 500,- 185 x 117 mm satsflate

Se hele Medieplan 2021 til høyre for flere formater og priser

21/28
Utgaver: 9 i året Opplag: 4 400
Medieplan 2021 farmatid.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: