Magasiner

Hvem er Hvem

Magasinet gir en oversikt over hovedkontorer og kjeder i de sentrale grupperingene i dagligvare detalj i Norge og Norden, samt de viktigste aktørene i kiosk-, bensin- og servicemarkedet i Norge. Her finner du også oversikt over samarbeidspartnere og støttespillere til bransjen.

Hvem er Hvem - et magasin i A4 format som distribueres med Dagligvarehandelen en gang i året. 

Utgivelsesplan 2020

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 15.09 13.10

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 33 400,- 192 x 270 mm satsflate
1/2 side liggende 23 800,- 192 x 130 mm satsflate
2-spalter 23 200,- 75 x 270 mm Netto + 3 mm
3-spalter 8 900,- 114 x 52 mm Netto + 3 mm
4-spalter 11 500,- 153 x 52 mm Netto + 3 mm
5-spalter 14 500,- 192 x 52 mm Netto + 3 mm

Se hele Medieplan 2020 til høyre for mer informasjon

13/28
HVEM ER HVEM benyttes som oppslagsverk i alle ledd i bransjen
Medieplan 2021

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering:

Hilde Holtekjølen
+47 90 12 70 06 hilde@a2media.no