Magasiner

Retailmagasinet

Retailmagasinet har eksistert siden 1997 og er i dag Norges eneste fagblad for hele detaljhandelen. Som annonsør her treffer du ledere og beslutningstagere innen butikkjeder og kjøpesentre. I Retailmagasinet skrives det om norsk og internasjonal faghandel med fokus på nyheter og trender innen tradisjonell varehandel, e-handel og kjøpesenter. 

Ask Media, et av Norges ledende fagpresseforlag, er utgiver av Retailmagasinet. 

Utgivelsesplan høsten 2020

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 6 18. 09 09.10
Nr. 7 16.10 06.11
Nr. 8 20.11 11.12

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 28 000,- 420 x 297mm + 3mm for beskjæring
1/1 side 16 500,- 173 x 257 mm 210 x 297 mm + 3 mm
1/2 side 9 900,- 173 x 126 mm
1/3 side 7 900,- 173 x 83 mm
1/4 side 6 000,- 81 x 126 mm
24/28
Norges eneste fagblad for hele detaljhandelen!
Medieplan Retailmagasinet 2020 Les en utgave her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: