Magasiner

Retailmagasinet

Retailmagasinet har eksistert siden 1997 og er i dag Norges eneste fagblad for hele detaljhandelen. Som annonsør her treffer du ledere og beslutningstagere innen butikkjeder og kjøpesentre.

I Retailmagasinet skrives det om norsk og internasjonal faghandel med fokus på nyheter og trender innen tradisjonell varehandel, e-handel og kjøpesenter. 

Ask Media, et av Norges ledende fagpresseforlag, er utgiver av Retailmagasinet. 

Utgivelsesplan

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 14.02.24 05.03.24
Nr. 2 22.03.24 17.04.24
Nr. 3 16.05.24 06.06.24
Nr. 4 23.08.24 12.09.24
Nr. 5 03.10.24 23.10.24
Nr. 6 15.11.24 05.12.24

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 25 000,- 420 x 297mm + 3mm for beskjæring
1/1 side 17 500,- 173 x 257 mm 210 x 297 mm + 3 mm
1/2 side 10 600,- 173 x 126 mm
1/4 side 6 300,- 84 x 126 mm
21/25
Norges eneste fagblad for hele detaljhandelen!
Medieplan 2024 Les en utgave her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: