Magasiner

Skog

Skog - når ut til hele 35 000 medlemmer i Norsk Skogeiersamvirke og har hele 77 000 lesere (tall fra 2017). SKOG er med det Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentrepenører i Norge!

Her når du som annonsør lojale og kjøpesterke lesere som bruker lang tid på bladet.-De har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr knyttet til skogbruk og vedproduksjon. Mange er ivrige jegere og friluftsmennesker og har høy utdannelse og kjøpekraft. 

Bladet er medlem av Fagpressen. 

 

Utgivelsesplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 15.01 08.02
Nr. 2 05.03 29.03
Nr. 3 22.04 18.05
Nr. 4 18.05 14.06
Nr. 5 10.08 02.09
Nr. 6 15.09 07.10
Nr. 7 15.10 08.11
Nr. 8 12.11 06.12

Tekniske data:

Trykkmetode: Rotasjon.
Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag) + 90 gr. Artic silk.
Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 42 000,- 450 x 297 mm netto + 5 mm
1/1 side 24 000,- 225 x 297 mm Netto + 5 mm
1/2 side liggende 14 500,- 225 x 148 mm Netto + 5 mm
1/2 side stående 14 500,- 111 x 297 mm Netto + 5 mm

Se hele Medieplan 2021 til høyre for flere formater og priser

25/28
SKOG er Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentreprenører i Norge!
Medieplan 2021 Se en utgave av Skog her skog.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: