Magasiner

Spondylitten

Revmatikerbladet Spondylitten gis ut av Spafo Norge fire ganger i året. Bladet leses av deres medlemmer som er personer med ulike revmatiske lidelser. I tillegg leses det av helsepersonell som blant annet revmatologer, allmennpraktiserende leger og fysioterapeuter. 

Utgivelsesplan 2021

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 3 26.08.20 18.09.20
Nr. 4 11.11.20 07.12.20

Priser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 10 500 175 x 252 mm 210 x 297 mm
1/2 side 5 900,- 175 x 125 mm
1/3 side 4 700,- 175 x 83 mm
1/4 side 4 200,- 85 x 125 mm
Bakside 12 000,- 210 x 255 mm + 3mm
26/28
Revmatikerbladet Spondylitten - din kanal mot personer med revmatiske lidelser!
Medieplan 2021

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: